AGRICULTURA SOCIAL, UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ I CANVI
Artesania, inclusió i compromís social

En un context de crisi permanent al sector primari per una regulació massa estricta i poc amigable, la falta de relleu generacional, l’encariment dels subministraments i la manca d’infraestructures per dinamitzar la comercialització a un preu just, volem reivindicar la dimensió social de l’agricultura.

 

Perquè malgrat aquest context, no són pocs els projectes i les iniciatives que aposten per la transformació social a través de l’agricultura, ja sigui en entorns urbans com en contextos rurals; des de l’educació i la divulgació, com des de la inclusió, el repoblament o l’acollida de migrants. I volem donar-los veu en una nova edició dels Diàlegs a l’era de Can Calopa perquè creiem en el sector primari com a eina per al canvi.

 

El sector agroalimentari ha demostrat sempre una vitalitat i una capacitat de resistència i adaptació encomiables. Fins i tot en un context advers i del tot desfavorable, la voluntat per tirar endavant projectes i iniciatives de tota mena ha servit per capgirar el sector i demostrar que l’agricultura, la ramaderia i la pesca no només generen riquesa i oportunitats laborals, sinó que vertebren el territori, mantenen viu el paisatge, fan comunitat i, alhora, treballen en favor d’una societat més justa i equitativa.

 

En aquest sentit, són cada cop més els projectes que vehiculen el seu compromís social a través de l’agroalimentació. I ho fan donant ales a l’economia social, el cooperativisme, la inclusió sociolaboral, l’acollida, la formació i l’acompanyament a persones vulnerables. Constatant, un cop més, que el sector primari és sinònim d’oportunitats, d’igualtat, d’arrelament i acompanyament, de lluita i resistència. És sinònim de futur.

 

Benvinguts a Can Calopa. Obrim el debat.

Artesania alimentària i inclusió social

Productes de qualitat, comunitat i oportunitats de vida

29 juny 2023 / 18:45h 

Activisme, pagesia i comunitat

Consum responsable, cooperativisme i compromís social

13 juliol 2023 / 18:45h