L’Olivera participa en un projecte d’investigació, en el marc del Programa IRPF Mediambiental gestionat per Coceder, amb el suport d’investigadors de l’Escola d’Agronomia de la Universitat de Lleida, en el qual es planteja l’ús d’aquesta eina de gestió del sòl com a alternativa a la gestió tradicional.

L’ús de cobertes vegetals de diferents tipus s’està valorant, cada vegada amb més força, com una alternativa en viticultura de secà, tant pels efectes beneficiosos que pot produir (millora de la fertilitat mineral i biològica del sòl, facilitat del trànsit de les màquines i les persones, regulació del vigor de les plantes) com per l’impacte sobre el canvi climàtic (captació neta de CO2) sobre altres alternatives de gestió del sòl. Des d’una perspectiva de la sostenibilitat a llarg termini de qualsevol ecosistema, estudiar en diferents contextos aquesta eina de gestió del sòl es converteix, per tant, en un àmbit clau de la viticultura.

Aquest estudi té prevista una durada de tres anys i l’inici ha estat la campanya 2021-2022, en una vinya ecològica gestionada directament per L’Olivera, plantada amb varietats històriques (Garnatxa negra i tintorera) i situada a Nalec, a la comarca de l’Urgell. La vinya es troba en una zona de clima mediterrani continental semiàrid, a una altitud de 600 metres i orientada al nord-oest.

Els objectius que es plantegen se centren en tres aspectes. D’una banda, avaluar l’establiment de les diferents cobertes i el seu efecte sobre la presència de males herbes. Després, avaluar també l’efecte de les cobertes sobre el vigor i la producció de raïm de la vinya. I, finalment, avaluar l’efecte de les cobertes sobre les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl.

Els primers resultats, en l’assaig d’una coberta temporal enterrada (“adob verd”) i en una cobertura de les espècies sembrades elevada, han revelat un rendiment en raïm equivalent en les dues alternatives (els paràmetres de producció per cep no han estat estadísticament diferents) i un menor desenvolupament vegetatiu en la modalitat sembrada de la coberta. En l’assaig d’una coberta plurianual permanent en relació al sòl llaurat, el desenvolupament vegetatiu de la vinya ha estat inferior en la modalitat amb coberta vegetal. El rendiment per cep tampoc ha estat estadísticament diferent.

cobertes-vegetals

En l’estudi s’ha inclòs també alguna tècnica innovadora, en aquest cas, els sensors LiDAR (Light Detection and Randing), que ha permès medir el dosser foliar com a indicador de vigor.

Tot plegat ens porta a seguir estudiant els efectes sobre la vinya (vigor i rendiment), sobretot en aquests anys on l’escassetat d’aigua està sent determinant. Els primers resultats han servit per millorar la gestió que es fa del sòl, incorporant nous elements de reflexió que permeten millorar les pràctiques vitícoles, la qualitat del raïm i la sostenibilitat del projecte en general, sobretot en un context on la viabilitat econòmica de les explotacions està en risc per diferents factors (agronòmics, socials i econòmics).