INFORMACIÓ PREVIA

L’OLIVERA, S.C.C.L., titular del Lloc https://olivera.org/ (en endavant, el “Lloc”), és una empresa de llarga tradició especialitzada en la producció, elaboració i comercialització d’oli d’oliva i de vi ecològics d’alta qualitat.  

L’OLIVERA, S.C.C.L. posa a disposició dels usuaris la plataforma inclosa en aquest lloc web a través de la qual, una persona física o jurídica en endavant, Usuari, podrà reservar activitats, excursions, visites guiades i experiències. 

Les dades de L’OLIVERA, S.C.C.L. són les següents:

L’OLIVERA, S.C.C.L.
CIF: F25014176
C/ LA PLANA, S/N – 25268 – VALLBONA DE LES MONGES (LLEIDA)
Inscrita al registre de cooperatives 755
Telèfon: 973330276
E-mail: olivera@olivera.org

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS I ACCÉS AL LLOC WEB

Pel fet d’accedir, veure o utilitzar els materials, continguts o serveis accessibles a través del Lloc Web, l’Usuari posa de manifest que comprèn i accepta aquestes Condicions Generals de Contractació, les quals defineixen els drets i obligacions de L’OLIVERA, S.C.C.L. i l’Usuari per a la contractació dels serveis d’activitats, excursions, experiències i visites guiades.

Aquestes són les úniques Condicions Generals de Contractació aplicables a l’ús del Lloc Web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars)  i a la contractació dels serveis i substitueixen a qualsevol altra condició, llevat previ acord i per escrit entre L’OLIVERA, S.C.C.L. i l’Usuari.

Per a l’accés al Lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. Tanmateix, per poder contractar els serveis oferts per L’OLIVERA, S.C.C.L., es requerirà que ens faciliti dades personals i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent.

OBJECTE DEL LLOC WEB 

L’OLIVERA, S.C.C.L. ha desenvolupat el present Lloc web per oferir a l’Usuari un servei de reserva d’activitats, excursions, visites guiades i experiències d’enoturisme, oleoturisme, gastronomia i molt més.

La contractació dels serveis oferts serà duta a terme entre l’Usuari i L’OLIVERA, S.C.C.L. L’Usuari, en el moment en què formalitzi la reserva, establirà una relació contractual directa amb L’OLIVERA, S.C.C.L.

RESERVA

Per poder realitzar les reserves a través del Lloc Web, l’Usuari haurà de facilitar les dades personals (nom, cognoms, e-mail i el telèfon) o, en el seu cas, les dades de la persona en nom de la qual es reserva l’activitat per tal que L’OLIVERA, S.C.C.L. pugui realitzar la reserva sol·licitada per l’Usuari.

En virtut d’aquestes Condicions Generals de Contractació, els Usuaris declaren facilitar dades veraces, exactes, actuals i completes sobre la seva identitat, o en el seu cas sobre la persona en nom de la qual es reserva l’activitat. En aquest sentit, els Usuaris seran responsables de l’exactitud de les dades facilitades a L’OLIVERA, S.C.C.L. i de qualsevol conseqüència que pogués derivar-se dels errors en la informació proporcionada.

De conformitat amb l’anterior, els Usuaris hauran de notificar de manera immediata a L’OLIVERA, S.C.C.L. a través del correu electrònic olivera@olivera.org qualsevol error, modificació o problema sobre les dades i informació facilitada.

CONDICIONS APLICABLES A LES RESERVES

Les reserves que cada Usuari realitzi a través del Lloc Web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin d’aplicació a cada activitat, excursió o visita guiada. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis.

Condicions generals

En general, la reserva de les activitats, excursions i visites guiades que promociona L’OLIVERA, S.C.C.L. a través del Lloc Web està subjecta a les següents condicions:

Les dates i els horaris de les activitats, excursions i visites guiades publicades al Lloc web han estat definides i no permeten cap tipus de modificació en aquest sentit.

Únicament hi hauria la possibilitat de modificar la data i horari d’una activitat, excursió i visita guiada si l’Usuari contracta un servei privat. Per reservar una activitat, excursió, visita guiada o experiència de forma privada, per favor de L’OLIVERA, S.C.C.L. a través dels correus de contacte disponibles en el següent enllaç: https://olivera.org/ca/contacta/

Els usuaris podran modificar les dades de les seves reserves sempre que les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada els ho permetin. Per poder realitzar aquesta modificació, l’Usuari haurà de contactar a través del formulari de contacte disponible en https://olivera.org/ca/contacta/ o, en cas d’estar registrat, accedir a la seva àrea d’usuari.

El temps d’antelació mínima per a cada reserva varia en funció de l’activitat, excursió, visita guiada i / o experiència que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el Lloc Web. L’ OLIVERA, S.C.C.L. informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l’activitat corresponent.

Condicions específiques

El punt de trobada, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat, excursió i / o visita guiada reservada, està detallada en la fitxa de descripció de cada servei/experiència, en el Lloc Web, així com en l’email de confirmació que li enviï L’OLIVERA, S.C.C.L. a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

A l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació del servei reservat, és el justificant de reserva de l’activitat, excursió i / o visita guiada contractada.

És imprescindible que els Usuaris siguin puntuals i es presentin en el punt de trobada a l’hora i data indicada en el justificant, ja que totes les activitats, excursions i visites guiades estan programades per sortir a una hora determinada i no és possible modificar l’hora d’ inici.

La durada de les activitats, excursions i visites guiades publicades al Lloc Web tenen caràcter referencial i podrien patir lleugeres variacions en funció del propi desenvolupament del servei, com ara, per exemple, inclemències meteorològiques, problemes de circulació viària, etc.

L’OLIVERA, S.C.C.L. l’informa que podrà requerir-li que lliuri el justificant que acredita la reserva de l’activitat prèviament a l’inici d’ aquesta, en format paper o digital. Si l’usuari no presenta el justificant de reserva no podrà desenvolupar l’activitat, excursió o visita guiada.

PROCEDIMENT DE RESERVA

Pot navegar al lloc web fins a trobar el formulari de reserva de l’activitat, excursió i / o visita guiada desitjada. Un cop localitzada, seguint aquests passos, pot completar la reserva:

 1. Indicar el nombre d’entrades d’adults i infants.    
 2. Completar les dades.
 3. Realitzar el pagament.

CONTRACTACIÓ

La contractació de la reserva dels serveis de L’OLIVERA, S.C.C.L. entendrà formalitzada un cop els Usuaris hagin completat i acceptat el formulari de reserva de l’activitat i aquesta hagi estat confirmada, després d’ haver completat correctament el procés de reserva i se n’hagi realitzat correctament el pagament.

FORMA DE PAGAMENT, PREU, MONEDA I IMPOSTOS

Els preus seran els indicats per L’OLIVERA, S.C.C.L. en el moment de la reserva de l’activitat que hagi triat l’Usuari.

Tots els serveis són de confirmació immediata i es paga en el moment de reservar mitjançant:

 • Tarjeta de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electró, 4B i MasterCard. L’import de la comanda es carregarà a la seva targeta, de manera que haurà d’indicar-nos el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (al revers de la seva targeta). En el cas que la seva targeta estigui escaritzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament de Redsys. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

 • PayPal: Permet pagar directament sense comunicar les dades financeres a la xarxa. Codifica automàticament les dades confidencials amb l’ ajut de les millors tecnologies disponibles en el mercat.

En general, L’OLIVERA, S.C.C.L. realitza el cobrament complet a través del Lloc Web de l’activitat, excursió i / o visita guiada per l’Usuari.

Aquests preus s’expressen en Euros (€) i inclouen els impostos, i l’import total s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de la contractació del servei.

En general, L’OLIVERA, S.C.C.L. no aplicarà descomptes en la prestació dels seus serveis, llevat que així s’estableixi en les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada que correspongui.

CONFIRMACIÓ I ANULACIO DE RESERVES

Després de la contractació de la reserva, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat i se li proporcionarà un rebut/acusament de compra dels serveis contractats. L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest rebut de compra no equival a l’emissió de la factura corresponent a la contractació dels serveis. L’Usuari podrà sol·licitar la factura un cop hagi formalitzat la seva reserva a través del lloc web al correu electrònic  botiga

En cas de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra a través de www.olivera.org, avisar en el menor termini de temps possible per a que L’OLIVERA, S.C.C.L. pugui realitzar les gestions oportunes.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

– Esdeveniments i activitats enoturístiques: amb 48 h d’antelació podrà canviar el dia de l’esdeveniment (si no es tracta d’un esdeveniment que només té lloc un dia en concret) sense càrrec, però no es reemborsarà l’import. En cas de no presentar-se a la visita o l’esdeveniment que tenien reservat perdran el 100% de l’ import pagat. L’import de la visita no serà reemborsat encara que es notifiqui amb antelació a 48h del dia de la visita. En el cas dels esdeveniments puntuals que només tenen lloc un dia en concret i no es repeteixen altres dies (i per tant, no hi ha la possibilitat de canviar de dia), es podrà reemborsar l’import de l’entrada sempre que l’Usuari avisi amb 48 hores d’antelació. 

De conformitat amb l’anterior, i mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals de reserva, els usuaris declaren haver llegit i acceptat expressament la present política de cancel·lacions i manifesten estar d’acord amb les condicions de cancel·lació de l’activitat, excursió i/o visita guiada que reservin a través del lloc web.

CONDUCTA AL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació o continguts tinguin accés a través del Lloc Web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent de les presents condicions Generals de Contractació. En particular, però sense limitació, els Usuaris no hauran de:

 • Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, completes i / o actualitzades, ni accedir al Lloc Web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari o suplantar qualsevol persona o identitat.
 • Usar el Lloc web amb finalitats fraudulents, o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
 • Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc Web.
 • Crear un Perfil o utilitzar el Lloc Web per usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d’una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts.
 • Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

L’OLIVERA, S.C.C.L. es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al Lloc web o cancel·lar comptes d’usuaris, en els casos en què es produeixi una utilització incorrecta del Lloc de conformitat amb el que estableix aquesta clàusula.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT 

Sens perjudici de la responsabilitat en la reserva d’ activitats, excursions i visites guiades a les quals els sigui d’ aplicació el que estableix la Llei General de Consumidors i Usuaris ja mode enunciatiu, però no limitatiu, l’OLIVERA, S.C.C.L. no es fa responsable de les següents circumstàncies:

 • De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. L’OLIVERA, S.C.C.L. no serà responsable sota cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació.
 • Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris per arribar al punt de trobada de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat. L’OLIVERA, S.C.C.L. no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat reservada per falta de puntualitat i/o per no trobar-se en el punt de trobada que correspongui.
 • Dels casos en què l’Usuari no porti el corresponent justificant de reserva imprès en paper i/o descarregat al seu telèfon mòbil i se li denegui l’accés a l’activitat, excursió i/o visita guiada corresponent.
 • De les lesions, danys i accidents que pogués patir l’Usuari durant el gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat, així com d’aquelles lesions, danys i accidents patits per l’Usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir d’aquest.
 • De les condicions meteorològiques en què es dugui a terme les activitats, excursions i visites guiades reservades pels Usuaris. En cap concepte L’ OLIVERA, S.C.C.L. serà responsable d’ aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’ entendrà correctament prestat.
 • Dels casos en què les activitats, excursions o visites guiades s’hagin completat respecte a tots els punts d’interès inclosos en aquestes, encara que la durada hagi patit una lleugera variació per qualsevol factor extern. En aquesta situació, s’ entendrà que el servei ha estat correctament prestat.

MODIFICACIONS

L’OLIVERA, S.C.C.L. es reserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en les presents Condicions Generals de Contractació. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació al Lloc Web.

CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d’aquestes Condicions Generals d’Ús han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les Condicions Generals de Contractació.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Les presents Condicions Generals de Contractació es regiran per la legislació Espanyola. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’ Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’ Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació de l’usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a L’OLIVERA, S.C.C.L. les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més, L’OLIVERA, S.C.C.L. disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a L’OLIVERA, S.C.C.L. en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la relació entre L’OLIVERA, S.C.C.L. i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum.