EL PROJECTE SOCIAL

Des dels seus inicis, l’eix social està en el nucli del projecte productiu. Està en l’ADN de L’Olivera aquesta voluntat de viure amb una visió transversal que faci compatible la inclusió social amb l’elaboració de productes d’origen i d’alta qualitat. Tot, des del convenciment que el treball és una experiència vital i emocional.

Així, juntament amb les activitats productives, L’Olivera desenvolupa la seva activitat amb l’objectiu d’afavorir la promoció personal i d’integració social de les persones amb discapacitat, desenvolupant eines assistencials, terapèutiques i educatives en un espai de vida i treball que es vol inclusiu.

Saber-ne mésSaber-ne menys

EL MODEL

En l’àmbit social, L’Olivera s’inspira en el model de Planificació Centrada en la Persona (PCP), un model que posa en el centre el respecte dels desitjos, les potencialitats i les necessitats de suport de les persones que atén, fent de la persona la protagonista de la seva pròpia vida, de les seves eleccions, de la seva visió i del seu cercle de suport. Un model que busca una atenció global posant l’accent en la vida laboral com a eix fonamental per a l’autonomia personal, a la vegada que aquesta autonomia es promou en la quotidianitat de l’acolliment residencial.

Per a fer-ho possible, a L’Olivera s’integren professionals formats específicament en aquest model. Per a cada usuari, s’elabora un Pla Individual de Rehabilitació (PIR) i un Pla de Treball (PT) a curt termini. Cada persona atesa té un referent assignat que guia els processos d’intervenció i en fa l’acompanyament. Cada itinerari individualitzat es tracta de forma autònoma, cercant l’adequació d’actuacions més escaients per a cada usuari.

EL PROJECTE SOCIAL A VALLBONA

L’àrea social de L’Olivera a Vallbona de les Monges té quatre àmbits diferenciats:

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)
Aquest apartat incorpora les activitats productives de L’Olivera que inclouen:
Tasques agrícoles
el cultiu i manteniment dels camps de vinya I oliveres on s’integren actualment 3 persones treballadores.
Tasques d’elaboració
inclou les tasques relacionades amb l’elaboració de vi i oli que s’emmarquen en l’espai del celler i el molí de L’Olivera, on desenvolupen la seva activitat laboral 5 persones treballadores.
Tasques de restauració
inclou les tasques que es realitzen al Bar de Vallbona (Vallbona Cafè), participat per L’Olivera. S’hi integren actualment 2 persones treballadores.

SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL (STO)
Comença la seva activitat l’1 de juny de l’any 2000, amb l’objectiu d’oferir una atenció diürna de tipus rehabilitador integral per assolir la màxima integració social dels seus usuaris, persones amb discapacitat que no poden tenir una activitat laboral a temps complet. Aquest servei integra actualment 8 persones amb les quals es treballen habilitats personals I socials (activitats aquàtiques, teràpies d’estimulació amb animals, treballs manuals, etc.) o teràpies laborals, com el manteniment de l’hort o de l’entorn o l’etiquetatge manual de l’oli.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)
El servei ocupacional d’inserció és una alternativa a la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per mancança de formació laboral o de capacitat de treball. Aquest servei integra actualment 2 persones. Aquest servei esdevé un pas intermedi entre el centre ocupacional i els centre especial de treball.

LLAR RESIDÈNCIA
El projecte social a Vallbona de les Monges compta amb una llar residència en règim permanent, oberta tot l’any, amb capacitat per a 16 persones.

EL PROJECTE SOCIAL A CAN CALOPA

L’àrea social de L’Olivera a la masia Can Calopa, a Barcelona, té quatre àmbits diferenciats:

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)
Aquest apartat incorpora les activitats productives de L’Olivera que inclouen:

Tasques agrícoles i d’elaboració
Inclou el cultiu i manteniment dels camps de vinya I oliveres de la finca de Can Calopa així com les tasques d’elaboració al celler de la masia, on s’integren actualment 7 persones treballadores. En aquest apartat, també es realitzen tasques agrícoles en projectes externs en els quals col·labora L’Olivera, com la gestió de la vinya del Parc Agrari de Sabadell.

Tasques d’enoturisme
En aquest àmbit s’hi inclouen totes les activitats relacionades amb les visites enoturístiques que s’ofereixen a la masia i integra actualment un total de 7 persones treballadores.

LLAR RESIDÈNCIA
El projecte social a Can Calopa compta amb una llar residència en règim permanent, oberta tot l’any. La llar residència es troba en un edifici annex a la masia Can Calopa amb capacitat per a 12 persones.

SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR (PSAPLL)
inclou els 3 habitatges en el municipi de Molins de Rei . És un recurs intermedi entre la llar-residència i la vida autònoma. Les 9 persones que viuen en els habitatges i reben el PSALL presenten autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària, precisant acompanyament i suport en algunes àrees de les activitats instrumentals i avançades. L’objectiu del Servei és facilitar l’autonomia personal i la plena integració en l’entorn comunitari.

EMPRESA D’INSERCIÓ (EI)
Al gener del 2021, L’Olivera inicia un nou àmbit d’actuació amb la creació de l’Empresa d’Inserció L’Olivera-Can Calopa, encarregada de la gestió de l’espai de La Vinoteca de Can Calopa, l’espai de degustació de vins situat en les instal·lacions de la Masia Can Calopa de Dalt. El seu objectiu és la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social. D’aquesta manera, es proporciona a les persones treballadores en procés d’inserció processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i mesures d’acompanyament social que permetin la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

EL PROJECTE COOPERATIU

L’Olivera és un projecte cooperatiu, fet de moltes mans i moltes veus. Des dels inicis, s’opta per la fórmula cooperativa per les seves potencialitats i perquè és la que més s’identificava amb la forma d’organització que, de manera informal, havia optat aquella comunitat de vida i treball que era L’Olivera dels inicis, l’any 1974.

Saber-ne mésSaber-ne menys

De fet, L’Olivera es formalitza com a cooperativa l’any 1976, quan es constitueix sota el nom de “Cooperativa Agropecuaria de Promoción de Deficientes La Olivera”. No seria fins l’any 1985 que es canvien els estatuts per constituir-se com a Cooperativa de Treball Associat i d’Iniciativa Social, per la seva vocació en l’àmbit de la inclusió social.

Des d’aleshores, L’Olivera desenvolupa la seva activitat amb una estructura i funcionament democràtics, d’acord amb els principis cooperatius. El seu objectiu és proporcionar llocs de treball a les persones que en són sòcies, mitjançant el seu esforç personal i directe, a través de l’organització comuna de la producció. Una estructura que es vol col·lectiva, que està feta de perfils multidisciplinars amb l’objectiu de conjugar professionalitat, flexibilitat i participació.

Actualment, L’Olivera és una entitat viva i en constant evolució, integrada per:

Persones sòcies: 33 persones sòcies treballadores i 31 persones sòcies col·laboradores

Persones assalariades: 16 persones no sòcies assalariades

Per L’Olivera, la fórmula cooperativa representa un model d’empresa en què els objectius econòmics i empresarials s’integren als de caràcter social i permet aconseguir un creixement econòmic basat en l’ocupació digna, l’equitat social i la igualtat.

Un enfoc que ens enquadra en els principis de l’Economia Social i Solidària, que es planteja com una alternativa a l’economia de capital, que persegueix construir relacions de producció, distribució, consum i finançament basades en la justícia, la cooperació i l’ajuda mútua, que posa a la persona al centre del sistema econòmic i que comprèn una dimensió política de transformació social cap a un model socioeconòmic basat en formes de socialització no capitalista i un tipus específic d’organització basada en la democràcia, l’autogestió i l’empresariat col·lectiu.

Els òrgans de gestió i organització de L’Olivera s’estructuren de la següent manera:

L'OLIVERA FUNDACIÓ

L’any 2003, L’Olivera fa un pas més en l’acció social de la cooperativa amb la constitució de la Fundació L’Olivera, amb l’objectiu de dotar-nos d’un instrument que garantís l’acció de l’entitat en el temps i promogués noves iniciatives per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social, principalment en el món rural.

Saber-ne mésSaber-ne menys

A més, la Fundació s’encarrega de gestionar el 0,7% de la facturació de la cooperativa per a projectes socials del tercer o quart món amb els quals L’Olivera té algun contacte directe. Així, del 2008 al 2010, la Fundació ha dedicat aquest percentatge a la construcció d’un pavelló de l’escola El Mina per a discapacitats sensorials a Nouakchott (Mauritània).

Durant els anys 2010-2020, la Fundació ha col·laborat també amb l’Association Saint-Camille, d’inclusió social de persones amb malaltia mental a Benín, i que a Catalunya rep el suport també de l’Associació Aïma.

Actualment, continuem abraçant projectes de cooperació internacional com ara a Guatemala, a la comunitat de Sant Pablo de Tacaná, on treballem amb el projecte LUZ DE TODOS, un programa que impulsa la creació de projectes de generació d’energia elèctrica mitjançant la construcció de petites centrals hidroelèctriques comunitàries gestiones per les pròpies comunitats on s’estableixin. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar un servei digne, mediambientalment sostenible i econòmicament accessible per a tots els habitants de les comunitats aïllades de la regió occidental de Guatemala. Un projecte que compta amb el suport de Aiguasol, Tàndem Social, la cooperativa Fets, Coop57 i Casal.

 A la vegada, hem col·laborat en algun dels projectes dels tallers de Formació Professional a la mateixa regió i l’any 2016 es va poder obrir, a través del Col·legi d’Abogacia de Barcelona, un despatx jurídic al departament de Sant Marcos de Guatemala per a la defensa de la població camperola.

És a través de la Fundació L’Olivera que es vehiculen les donacions voluntàries de particulars i entitats. 

Construcció de la canonada d'aigua del projecte Luz de Todos - Sant Pablo de Tacaná (Guatemala)

Col·labora amb L'Olivera Fundació

La teva aportació contribuirà a impulsar els projectes de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o en risc d’exclusió social. El teu suport és molt valuós per continuar avançant cap a una societat inclusiva. 

Donació a través de transferència bancària

Per fer una donació, cal fer-la a través del número de compte ES18 0182 0846 4102 0177 9570 indicant nom i cognoms de l’ordenant

Donació a través de Bizum

Entra a bizum, selecciona l’opció Donar a una ONG Donar a una causa solidària, introdueix el codi 08391, tecleja l’import que vols donar i envia el teu donatiu. 

A banda del benefici social, les aportacions també suposen un benefici fiscal, ja que poden desgravar-se a la declaració de la renda o a l’impost de societats.

Persones: desgravaràs el 80% dels primers 250€ que aportis i, a partir d’aquesta xifra, el 40%. A més, si fa 3 o més anys seguits que fas donacions a L’Olivera Fundació , la desgravació en aquest últim tram s’incrementarà fins al 45%.

Empreses: La deducció serà del 40% sobre les quotes o donatius. A més, si fa 3 o més anys seguits que fas donacions a L’Olivera Fundació,  la deducció serà del 50%.

 

*Per a més informació, consultar articles 19 i 20 de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d’Entitats Sense Ànim de Lucre i d’Incentius Fiscals al Mecenatge.

Per tal d’obtenir el certificat de donacions, necessari per poder desgravar el vostre donatiu, cal que ompliu el següent formulari:

L'OLIVERA FORMACIÓ

A L’Olivera creiem en la formació com una eina útil per avançar en la construcció del propi projecte així com en la divulgació dels valors que d’aquest se’n desprenen. En els seus més de 40 anys de trajectòria ha anat acumulant una expertesa que es vol compartida, en un intent de fer de la transferència de coneixement una eina per avançar també en el model de societat que ens esforcem cada dia a construir.

Saber-ne mésSaber-ne menys

És per aquest motiu, que L’Olivera compta amb un àmbit específic dedicat a la formació en el seu sentit més ampli. Aquest àmbit, alhora, es concreta en tres àrees diferents.

L’AULA DE CAN CALOPA
L’Aula de Can Calopa és l’espai dedicat a la sensibilització i la divulgació en dos grans àrees en les quals L’Olivera acumula l’expertesa de més de 40 anys de trajectòria. D’una banda, l’aula ofereix activitats de divulgació en l’àmbit “Territori” i tot el que té a veure amb la biodiversitat i l’agroecologia. L’altre gran àmbit són les “Persones” i gira entorn la transferència de coneixement i l’Economia Social i Solidària.

Les activitats en cada un d’aquests àmbits estan dirigides a centres educatius d’educació obligatòria i post-obligatòria, amb l’objectiu de proporcionar als alumnes un coneixement experiencial en els dos àmbits abans esmentats. A més s’ofereixen activitats de sensibilització i divulgació destinades a un públic familiar i al públic en general.

En aquest apartat podreu trobar les activitats que s’ofereixen, així com els horaris i les condicions.

VOLUNTARIAT I ALIANCES FORMATIVES
L’Olivera, des dels inicis, és una entitat acollidora, un espai integrador que acull sensibilitats i necessitats diverses. És per aquest motiu que, des de fa anys, ofereix un programa de voluntariat a través de diferents aliances. D’una banda, aliances educatives a través d’universitats catalanes, com la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida o la Universitat Autònoma de Barcelona, o d’altres parts del món, a través de convenis internacionals amb la Universidad de Uruguay o el Liceo Mmont de Xile, a més de centres docents no universitaris com l’Escola Mercè Domènech a Espiells – Sant Sadurní d’Anoia, l’Escola d’Enoturisme de Catalunya a Vilafranca del Penedès o l’ECA Borges Blanques, entre d’altres.

D’altra banda, també s’estableixen altres tipus d’aliances a nivell de divulgació, com la participació en diferents clústers, en la Denominació d’Origen Costers del Segre i Catalunya, en xarxes de turisme, de desenvolupament rural o d’acompanyament a les persones, per exemple.

A banda, L’Olivera és un dels socis de la xarxa de voluntariat internacional WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), que dóna oportunitats de voluntariat en diferents granges orgàniques de tot el món.

FORMACIÓ INTERNA
L’Olivera dedica una part dels seus esforços a la formació de les persones treballadores en diferents àmbits, ja sigui en les competències pròpies de cada equip implicat en la producció o en l’àmbit social, així com en àmbits, com el cooperativisme, que afecten a tot el col·lectiu. Des de fa anys, cada any s’organitza un viatge de formació per atansar a tots els equips a altres realitats amb les quals compartim valors o maneres de fer, amb l’objectiu de compartir coneixement i experiències i, en conseqüència, créixer a nivell col·lectiu i també individual.