Actualment el projecte incorpora tres joves extutelats, que treballen alhora que aprenen i es formen per tenir un futur més esperançador després del seu pas per un centre de menors tutelats

L’Olivera ja va nèixer com una comunitat d’acollida que, a través de la feina, treballa per la plena inclusió social de les persones amb discapacitat. Ara, amb una realitat canviant, L’Olivera es fixa també en altres col·lectius i problemàtiques socials, amb aquesta mirada sempre ampla del significat de la paraula inclusió. És per això, que ara també intenta donar una oportunitat a un nou col·lectiu, el dels joves extutelats, que no troben un circuit formal d’atenció un cop acabada la seva estada als centres d’acollida quan són menors.

D’aquí, que ens els darrers anys, L’Olivera ha incorporat joves extutelats al seu projecte social i cooperatiu, en un intent d’acollir les noves problemàtiques d’inclusió que les transformacions socials van generant. 

De tot això parla l’article que Vadevi ha dedicat a aquest tema. El podeu llegir sencer a VADEVI.COM