L’Olivera participa en el projecte pilot BIOCUIDADOS per crear nous models de cures proporcionats per la comunitat, centrats en la persona, en entorns rurals.

El projecte BIOCUIDADOS està inspirat en l’ecosistema de cures per a la vida que proporciona la comunitat de persones que habiten en un determinat territori en el món rural. L’objectiu és prevenir la institucionalització de les persones amb discapacitat en el món rural, utilitzant els recursos comunitaris. En altres paraules, es tracta que les persones amb discapacitat no visquin o treballin en institucions o espais específics per a elles com residències apartades de la resta de la població.  La idea és que convisquin amb la resta de persones de la comunitat i rebin suports directament de la comunitat en el seu context natural.

L’objectiu general és, doncs, promoure  un canvi de model en els Serveis Socials, el plantejament d’una alternativa al model actual que es presentarà als gestors polítics per tal de forçar un canvi en el sistema que afavoreixi l’autonomia personal de les persones amb discapacitat en el món rural.

Per a fer-ho, en aquesta primera fase pilot, s’analitzaran les necessitats i els projectes de vida de cada una de les persones en situació de dependència per tal d’articular models de suport experimentals, basats en els recursos de la seva comunitat rural, per donar serveis d’atenció centrats en la persona que en potenciïn la seva autonomia personal. Tot plegat amb la idea d’afavorir i acompanyar la desinstitucionalització de les persones amb vulnerabilitat i evitar la possible institucionalització de les persones vulnerables que viuen a la pròpia comunitat rural.

Per això, el projecte treballa de forma transversal els diferents grups de població promovent la perspectiva de gènere i tenint en compte l’accessibilitat universal. S’entén que en el medi rural no és necessari segmentar ni diferenciar els serveis per col·lectius de persones, per tant, es volen crear models, activar recursos i atendre a totes les persones amb una proposta transversal, creant equips multidisciplinaris que aportin solucions integrals a totes les persones que ho necessitin i vulguin.

Biocuidados és un projecte pilot vinculat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la Secretaria d’Estat de Drets Socials i finançat amb fons UE-Next Generation. L’Olivera participa en aquesta fase pilot com a centre de desenvolupament rural adscrit a Coceder, entitat que impulsa aquest projecte pilot en 18 territoris de nou comunitats espanyoles (Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella Lleó, Catalunya, València, Extremadura i Galícia).