Una aposta que es concreta amb mesures com la millora del sistema de depuració d’aigües, la incorporació de vehicles elèctrics o la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

A L’Olivera entenem la sostenibilitat com un procés ampli i multidisciplinar, que afecta a totes les dimensions de l’entitat i en el que cal alinear els objectius i accions de l’empresa.

Aquest 2023 es planteja com un any de canvis, obligat per la trajectòria del projecte però també per la consciència de l’entorn i realitat en el que vivim i que ens emplaça a totes les persones i actors de la nostra societat a prendre accions.

A Can Calopa es segueix apostant per una oferta turística responsable, sostenible (social i ambientalment) i de proximitat. Amb la voluntat de seguir incidint en aquests valors afegits de la nostra oferta renovem (per 3r any) la certificació de Turisme Sostenible: Biosphere que distingeix aquelles experiències turístiques que garanteixen una millora contínua en l’equilibri de l’activitat turística i la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat cultural, social i econòmica de la seva activitat, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

A més a més, durant aquest 2023 es posarà en funcionament el nou sistema de depuració d’aigües residuals (finançat per l’Ajuntament de Barcelona) que ha de permetre una millor gestió de les aigües procedents de la llar, el celler i l’activitat enoturística i, així, retornar-la al medi natural totalment depurada. Això, obre la possibilitat a reutilitzar-la com a aigua de reg per a l’hort d’autoconsum i la vinya, reduint així la petjada hídrica de la finca.

Per altra banda, en una aposta per resoldre la problemàtica de la mobilitat a l’entorn del projecte de Can Calopa (tant a nivell d’usuàries, com de personal treballador o de públic vistant), l’any 2023 es plantejarà l’execució d’un projecte per a fer-la més sostenible, incorporant vehicles elèctrics a la flota de transport, bicicletes elèctriques per afavorir l’autonomia de les persones residents i un punt de recàrrega obert a la ciutadania.

Finalment, com des de fa dos anys, a l’entitat es seguiran recollint indicadors mediambientals lligats al consum d’energies i matèries primeres, la gestió de proveïdors i la generació de residus.

Nou sistema de depuració d'aigües residuals a la masia Can Calopa

A la seu de Vallbona de les Monges, durant l’any 2023, s’executarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tot el sostre de la Llar-Residència cosa que ha de permetre auto-generar el 50% de l’energia elèctrica consumida a aquests espais. S’estudiarà l’ampliació de la instal·lació als propers anys incorporant-hi el molí i el celler.

D’altra banda, també s’han aplicat accions de reducció d’envasos i residus i millores en els embalatges dels productes que, en el cas de la botiga online, ha suposat la implementació d’un nou embalatge lliure de plàstic en els enviaments de comandes. Tot plegat ha fet que, aquest 2023, a la seu de L’Olivera a Vallbona, es renovi també el segell de certificació de Turisme Sostenible Biosphere, en aquesta ocasió, per primer any.

Totes aquestes accions, s’emmarquen en l’estratègia de l’entitat de seguir caminant en el camí de la sostenibilitat tant ambiental, com econòmica i social i seguir apostant per una relació més justa amb l’entorn i societat i que passen pels compromisos següents:

  • Compromís amb els valors, els objectius i el pla de millora elaborat de la mà de Biosphere.
  • Compromís d’assumpció dels principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible i emprendre accions per difondre-la.
  • Compromís de reduir i prevenir els impactes negatius que generen les instal·lacions a l’entorn i maximitzar-ne els impactes positius.
  • Compromís de prendre accions de millora contínua en tots els àmbits i dimensions de la sostenibilitat sociocultural, ambiental i econòmica.
  • Compromís amb monitoritzar i millorar la satisfacció de tota persona treballadora i de la clientela externa.